Het Kunstcollectief

Om ervoor te zorgen dat kunst prominent onderdeel van Gemaal Oude Rijn blijft, is er een kunstenaarscollectief gevormd. Dit collectief maakt met de exploitant van het gemaal het jaarprogramma en zorgt voor continuïteit en afwisseling in het aanbod.

Gebruik maken

Om gebruik te maken van de expositie- en verblijfsfaciliteiten van het gemaal kun je je als kunstenaar aansluiten bij ons collectief.